Volmacht en bewindvoering

Als een familielid niet meer in staat om zijn eigen financiële zaken te beheren zal er een zogenaamde vertegenwoordiging geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld als de betrokkene lijdt aan de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. De twee vormen die het meest worden toegepast in een dergelijke situatie zijn de volmacht of de bewindvoering.

Volmacht

Een volmacht kunt u zelf regelen of via een notaris. U wijst zelf iemand aan die u moet gaan vertegenwoordigen. Er is hier geen tussenkomst nodig van een rechter, U kunt een volmacht ook schriftelijk vastleggen bij een notaris. Een volmacht wordt meestal toegepast als de betrokkene nog geestelijk goed functioneert en inzicht heeft in de eigen situatie. Een volmacht is laagdrempelig. Een belangrijk nadeel is dat er geen toezicht op degene die de volmacht uitvoert. Als u wordt opgenomen in een verpleeghuis is een volmacht niet de beste oplossing. In deze situatie is bewindvoering een betere keuze.

Bewindvoering

Een bewindvoering wordt geregeld door de kantonrechter. De kantonrechter benoemt een bewindvoerder als wettelijke vertegenwoordiger. Bewindvoering kiest men meestal in de volgende situaties:

  • Moeite met het plaatsen van een gelijkende handtekening
  • Opname in een verpleeghuis
  • Bij het verkrijgen van een nalatenschap

Bewindvoering wordt altijd geregeld via de rechter. Hierdoor is de drempel hoger dan bij een volmacht. U kunt hiervoor een familielid of vriend inschakelen of een professioneel bureau gespecialiseerd in bewindvoering. Het voordeel van een professioneel bureau is dat deze meer beschikt over deskundigheid en ervaring. Money Managers is lid van de branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (PBI). Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u bewindvoering aanvragen neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Neem contact met ons op voor meer informatie