01 juli 2019

Uitstroom CAK wanbetalersregeling voor onderbewindgestelden

 

Sinds 1 juli 2019 is het voor onderbewindgestelden in sommige gevallen mogelijk om afgemeld te worden als wanbetaler bij het CAK. Het voordeel hiervan is dat u weer de premie gaat betalen aan uw reguliere zorgverzekeraar. De bestuursrechtelijke premie die wanbetalers maandelijks aan het CAK verschuldigd zijn is gemiddeld 30% hoger dan de aan de zorgverzekeraar te betalen premie. Voorwaarde is dat er een betalingsregeling wordt afgesproken voor de betalingsachterstand met uw zorgverzekeraar. In enkele gevallen kan het restant van de schuld na 36 maanden worden kwijtgescholden.

Voor meer informatie over de wanbetalersregeling van het CAK kunt u terecht op de website van het CAK.