07 juni 2019

Uitbreiding diensten : executele en vereffening

Op 7 juni jl. heeft Pieter Maters namens Money Managers het certifcaat behaald voor de leergang Executele en Vereffening bij Novex. Vanaf heden kan Pieter Maters worden aangesteld als professioneel executeur in uw testament. In uw wilsbeschrijving kunt u aangeven wie de zaken voor u regelt na uw overlijden. Klik hier voor meer informatie over deze dienstverlening.