10 september 2019

Koningin Máxima bij congres over schuldhulpverlening

Afgelopen 9 september werd in Utrecht het congres 'Kom uit je schuld' gehouden. Het congres werd geörganiseerd door het miniserie van SZW en werd gehouden in de Koninklijke Nederlandse Munt. Op de bijeenkomst waren onder andere koningin Máxima en staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanwezig.

Op het congres, dat zich richtte op professionals die werkzaam zijn in de schuldhulpverlening, wordt onder meer gesproken over het taboe dat nog altijd heerst op het hebben van schulden. Máxima gaat in gesprek met verschillende partijen die betrokken zijn bij de aanpak daarvan.

Heeft u schulden? Maak uw schulden bespreekbaar en neem contact met ons op.