29 februari 2016

Flinke groei mensen in de bijstand

Volgens het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) is in 2015 het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 16000 gestegen naar een totaal van 450000. Het totaal aantal bijstandsgerechtigden neemt al sinds 2009 toe. 

In 2015 stroomden ongeveer 11.000 45-plussers in de bijstand, dit aantal is ongeveer gelijk met voorgaande jaren. Voor deze groep is het moeilijk om weer een baan te vinden en daarmee uit de bijstand te komen. Hoewel de werkgelegenheid sterk is verbetert is het beroep op een bijstandsuitkering onder de 45-plussers niet minder geworden. 
 
Ook de groep jongeren onder 27 jaar die een bijstandsuitkering krijgen nam toe met 4.000. Voor een deel zijn dit jongeren die een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid hebben. Zij hadden tot 2014 een Wajong uitkering. De toelating tot de wajong is echter beperkt deze groep moet nu een beroep doen op de bijstandswet. 

De groep van 27 tot 45 jaar blijken het minst een beroep te doen op de bijstand.