28 mei 2018

Eenzijdige berichtgeving Nieuwsuur omtrent kwaliteit bewindvoering

Onlangs kwam het actualiteitenprogramma Nieuwsuur (VARA/NPO) met een nieuwsitem omtrent de kwaliteit van bewindvoering, waarvan de algehele teneur was dat deze ver onder de maat zou zijn. Zo werd de markt voor bewindvoering een booming business genoemd, waar snelle jongens die het niet zo nauw nemen met de regels de zakken vullen dankzij de ellende van anderen. Dit beeld is onjuist.

Een booming business is bewindvoering allerminst. Allereerst zijn de tarieven voor bewindvoering wettelijk vastgesteld en zijn deze zo laag dat deze voor de gemiddelde bewindvoerder beslist geen vetpot is. Verder is er juist door de sector de laatste jaren keihard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit. De branchevereniging Professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders (BPBI) heeft een scala aan kwaliteitseisen gesteld waar een aangesloten bewindvoerder aan dient te voldoen. Zo krijgt ieder lid regelmatig een audit waarbij het bewindvoerderskantoor wordt getoetst aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen. Bij toetreding tot het lidmaatschap wordt niet alleen gekeken naar opleiding (minimaal HBO) maar ook integriteitseisen. De bewindvoerder dient een verklaring omtrent gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Daarnaast wordt ook de interne organisatie doorgelicht, archivering, dossiervorming, privacyregels etc. Om lid te kunnen blijven moet de aangesloten bewindvoerder zich voortdurend bijscholen.

Natuurlijk zijn er bewindvoerders die het niet zo nauw nemen met de regels, maar is dat niet in elke sector het geval? Denk hierbij ook aan frauderende accountants, advocaten en notarissen.  Zoals ook in de het onderzoek van Nieuwsuur en Ivestico werd gesteld is er nauwelijks sprake van fraude en kan men de enkele gevallen eerder “slordigheden” noemen.

Daarnaast wordt er in het Nieuwsuur rubriek de suggestie gewekt alsof iedere gemeente wel deze kwaliteit zou kunnen leveren. Dit is nog maar de vraag, waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt en dat kan ook bij een gemeente het geval zijn.