12 januari 2018

Daling betalingsachterstanden zorgpremie zet door

Ook het afgelopen jaar (2017) is er weer een flinke daling geweest in het aantal mensen dat de zorgpremie aan de zorgverzekeraar niet meer konden betalen. Het aantal mensen dat een l betalingsachterstanden van 6 maanden of langer heeft is gedaald naar 250.000 en is sinds de invoering van de wanbetalersregeling in 2009 de laagste stand tot nu toe. De regeling schijnt dus nu zijn vruchten af te werpen.

De zogenaamde wanbetalersregeling houdt in dat mensen die 6 maanden of langer de zorgpremie niet meer hebben betaald , geregistreerd worden bij het CAK. De CAK treft een betalingsregeling en houdt vervolgens de premie in op het inkomen. Voorheen moesten de mensen met betalingsachterstand in een keer de schuld aflossen tegen extra kosten.

Minister Bruins noemde de afname volgens de Telegraaf “goed nieuws”. Wanneer mensen de zorgpremie niet meer kunnen voldoen zijn er nog allerlei regelingen en voorzieningen waar men een beroep op kan doen.

Zo kan men bijvoorbeeld zorgtoeslag aanvragen . Dit is een financiële vergoeding voor de kosten die men maakt voor de zorgverzekering, zoals bijvoorbeeld premie en eigen risico. De regelingen is bedoeld voor alleenstaanden en partners met een laag inkomen. Meer informatie over de zorgtoeslag vindt u bij de zorgwijzer.