Vereffening

Na het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap rust de verplichting van het voldoen van de schulden uit de nalatenschap op de erfgenamen, zij worden vereffenaars genoemd. Indien deze erfgenamen het oneens zijn kan de afwikkeling in een impasse raken. Indien u een vereffenaar laat benoemen kan deze een impasse voorkomen en de neuzen één kant op krijgen.

Wat houdt vereffening in?

Een vereffenaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Indien er geen executeur is benoemd bij testament en één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard (ofwel aanvaard ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’), zijn alle erfgenamen gezamenlijk vereffenaars. Bij wet is geregeld dat erfgenamen gezamenlijk optreden als vereffenaar. Zij moeten dus gezamenlijk de schulden uit de nalatenschap voldoen.

Waarom een professionele vereffenaar?

Wanneer de erfgenamen het met elkaar oneens zijn kan de afwikkeling van de nalatenschap in een impasse terecht komen. Om de afwikkeling van de nalatenschap in goede banen te leiden kunt u door de rechtbank een vereffenaar te benoemen. Het is ook mogelijk om een vereffenaar aan te stellen door middel van een volmacht. Doordat een professionele vereffenaar geen relatie heeft met familie en een gedegen opleiding heeft genoten mag u ervan uit gaan dat de nalatenschap op een professionele wijze kan worden afgewikkeld. Hij hoeft er niet voor te zorgen dat alle neuzen één kant op staan, maar voorkomt dat bepaalde beslissingen niet worden genomen omdat erfgenamen het niet met elkaar eens zijn.

Taken van de professionele vereffenaar

Taken van een professioneel vereffenaar bestaan uit:

 • Inschrijving benoeming vereffenaar in Staatscourant;
 • Opmaken van een boedelbeschrijving op dag van overlijden (overzicht van bezittingen en schulden);
 • Deponeren van boedelbeschrijving bij boedelnotaris en rechtbank;
 • Oproepen van schuldeisers (aanschrijven);
 • Opstellen en deponeren lijst van erkende schuldeisers bij rechtbank en boedelnotaris;
 • Verkopen (vervreemden) goederen om eventuele schulden te voldoen;
 • Schulden voldoen;
 • Opmaken en indienen aangiftes inkomstenbelasting en erfbelasting;
 • Opstellen rekening en verantwoording t.b.v. erfgenamen;
 • Opstellen uitdelingslijst en deponeren bij boedelnotaris en rechtbank;
 • Na vaststelling uitdelingslijst, uitkeren volgens lijst;
 • Verdelen overgebleven goederen onder de erfgenamen.

Beloning van de vereffenaar

Aan de werkzaamheden van een professioneel vereffenaar zijn kosten verbonden. Meestal wordt een uurtarief afgesproken.