Executele

Als er geen executeur benoemd is in uw testament, komt de afwikkeling van uw nalatenschap ten laste van uw erfgenamen. Als u ons als professioneel executeur inschakelt, houdt u de regie in eigen hand. Daarnaast ontlast dit u als nabestaande.

Wat houdt executele in

Na uw overlijden komt er veel op uw nabestaande af. Wanneer er geen testament is komt de afwikkeling van de nalatenschap bij uw erfgenamen terecht. Dit kan gaan om het coördineren van uw uitvaart, maar ook over het verdelen van de inboedel, verkoop van uw huis of aandelenportefeuille en het verzorgen aangifte erfbelasting.

Helaas ontstaat er met enige regelmaat  onenigheid onder de erfgenamen bij het afwikkelen van een nalatenschap. U als erflater kunt dit voorkomen door ons als executeur te benomen in uw testament.

Namens Money Managers heeft Pieter Maters, als lid van Novex, de specialistische kennis in huis om uw nalatenschap in de juiste banen te leiden en uw laatste wensen uit te voeren. Dat is voor u een prettig idee, ook voor uw erfgenamen, zeker wanneer niet alle erfgenamen op één lijn zitten kan de nalatenschap worden afgewikkeld, de executeur is diegene die u wensen kan uitvoeren, hij staat aan het roer van uw nalatenschap. Ook kan hij uw uitvaart coördineren.

Is er geen sprake van een testament en wordt u als erfgenaam opgezadeld om de nalatenschap af te wikkelen? Heeft u hier geen kennis van, of bent u bang voor onenigheid? Dan kunt u ons benaderen om als executeur of afwikkelingsbewindvoerder op te treden. U kunt onze specialist benoemen door een boedelvolmacht aan ons te verstrekken.

Taken executeur

In eerste instantie zullen wij bij aanvang van de werkzaamheden een boedelbeschrijving opstellen. Onze werkzaamheden als (beheers)executeur eindigen wanneer de schulden van de nalatenschap zijn voldaan (o.a uitvaartkosten). Om de schulden te voldoen mogen er goederen uit de nalatenschap worden verkocht, wel zullen wij dit doen in nauw overleg met de erfgenamen, deze zullen met regelmaat worden geïnformeerd over de stand van zaken. Zodra alle schulden zijn voldaan worden de zaken in de nalatenschap overgedragen aan de erfgenamen. Zij kunnen dan overgaan tot verdeling. Aan het einde van de werkzaamheden wordt er rekening en verantwoording afgelegd aan de erfgenamen. Indien een executeur niet volgens de regels handelt kan hij op verzoek van de erfgenamen door de rechter worden ontslagen.

Verschillende soorten executele

Begrafenis-executeur

 • Coördineren van de uitvaart van de erflater

Standaard executeur

 • Coördineren van de uitvaart van de erflater
 • Opstellen van de boedelbeschrijving op dag van overlijden (overzicht bezittingen en schulden
 • Opzeggen van abonnementen/lidmaatschappen en contracten
 • Voldoen van alle openstaande facturen
 • Infomeren verzekeraars en uitkerende instanties (pensioenfondsen)
 • Verkopen van bezittingen (on)roerende zaken
 • Indienen laatste aangifte inkomstenbelasting
 • Indien aangifte erfbelasting
 • Het afgeven van legaten
 • Het opstellen van rekening en verantwoording

Executeur- afwikkelingsbewindvoerder

Naast bovengenoemde standaard taken behoort onderstaande taak ook tot de werkzaamheden van een executeur- afwikkelingsbewindvoerder:

 • Afwikkelen en verdelen van de nalatenschap aan de erfgenamen

Wie is de executeur?

Namens Money Mangers kan Pieter Maters worden aangesteld als executeur over uw nalatenschap. Hiertoe heeft Pieter Maters de leergang Executele en Vereffing gegeven door Novex met goed gevolg afgerond.

Beloning van de executeur

Aan de werkzaamheden van een professioneel executeur zijn kosten verbonden. U kunt in uw testament laten opnemen hoe de executeur betaald krijgt voor zijn werkzaamheden. Meestal wordt een uurtarief afgesproken. Als er niets over de beloning van de executeur is afgesproken geldt de wettelijke beloning, namelijk 1% van het nalatenschapsvermogen.