Tarieven curatele

De tarieven voor curatele worden jaarlijks vastgesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Tarieven per 1 januari 2020

Onze tarieven zijn overeenkomstig de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Onze tarieven zijn inclusief 21% BTW

Eenmalige kosten bij aanvang curatele

  Alleenstaande Partners
Griffiekosten aanvraag curatele € 85,00 € 85,00
Intakekosten curatele € 1.216,05 € 1.756,92
Intakekosten curatele indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden € 1.064,80 € 1.587,52
     

Maandelijkse kosten

  Alleenstaande Partners
Curatele € 215,47 € 311.06
Curatele bij problematische schulden € 246,93 € 346,26
     

Overige

  Alleenstaande Partners
Opmaken eindrekening en -verantwoording € 254,10 € 304,92
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 422,29 € 422,29
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 632,83 € 632,83
Uurtarief voor extra werkzaamheden €   84,46 €   84,46