Tarieven curatele

De tarieven voor curatele worden jaarlijks vastgesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Tarieven per 1 januari 2020

Onze tarieven zijn overeenkomstig de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Onze tarieven zijn inclusief 21% BTW

Eenmalige kosten bij aanvang curatele

  Alleenstaande Partners
Griffiekosten aanvraag curatele € 83,00 € 83,00
Intakekosten curatele € 1.182,17 € 1.707,31
Intakekosten curatele indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden € 1.034,55 € 1.542,75
Intakekosten curatele indien vooraf bij één van beiden budgetbeheer heeft plaatsgevonden   € 1.625,03

Maandelijkse kosten

  Alleenstaande Partners
Curatele € 209,33 € 302.,29
Curatele bij problematische schulden € 235,55 € 330,23
Curatele één persoon standaard en partner met problematische schulden - € 319,44

Overige

  Alleenstaande Partners
Opmaken eindrekening en -verantwoording € 246,84 € 296,45
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 410,19 € 410,19
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 614,68 € 614,68
Uurtarief voor extra werkzaamheden €   82,04 €   82,04