Tarieven curatele

De tarieven voor curatele worden jaarlijks vastgesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Tarieven per 1 januari 2022

Onze tarieven zijn overeenkomstig de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Onze tarieven zijn inclusief 21% BTW

Eenmalige kosten bij aanvang curatele

  Alleenstaande Partners
Griffiekosten aanvraag curatele € 86,00 € 86,00
Intakekosten curatele € 1.275,34 € 1.842,83
Intakekosten curatele indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden € 1.116,83 € 1.664,96
     

Maandelijkse kosten

  Alleenstaande Partners
Curatele € 225,97 € 326,20
Curatele bij problematische schulden € 258,94 € 363,20
     

Overige

  Alleenstaande Partners
Opmaken eindrekening en -verantwoording € 266,20 € 319,44
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 442,86 € 442,86
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 664,29 € 664,29
Uurtarief voor extra werkzaamheden €   88,57 €   88,57