Curatele

Curatele is een rechtelijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van een lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel een gewoonte van drank- of drugsmisbruik, niet instaat is om zijn of haar belangen behoorlijk waar te nemen.

Wat is curatele

De meest vergaande vorm is de onder curatele stelling, dit lijk erg veel op bewindvoering. Het verschil is hier dat de persoon die onder curatele gesteld is handelingsonbekwaam is. Er wordt bij onder curatele stelling ook een curator door de rechter benoemd. Aankopen die zijn verricht door iemand die onder curatele is gesteld, zijn niet rechtsgeldig en dus vernietigbaar.

Voor wie

Iedereen die meerderjarig is kan onder curatele worden gesteld.

Curatele kan onder andere worden ingesteld voor:

 • (Verstandelijk) gehandicapten
 • Mensen met een verslaving
 • Mensen met psychische problematiek
 • Mensen met (problematische) schulden

Taken van de curator

De normale taken van een curator bestaan uit:

 • Het opstellen van het budgetplan
 • Betalingen verrichten volgens het budgetplan
 • Aanvragen van bijzondere bijstand
 • Verzoeken kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelasting
 • De jaarlijkse inkomstenbelastingaangifte box 1
 • Aanvragen en wijzigen van toeslagen bij de Belastingdienst
 • Treffen van betalingsregelingen bij beheersbare schulden
 • Verzekeringen afsluiten
 • Declaratie ziektekosten
 • Post behandelen en doorzenden
 • Periodiek klantcontact
 • Contact onderhouden diverse instanties
 • Jaarlijks afleggen van de rekening en verantwoording aan de klant en de rechtbank

Verder neemt de curator beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en de begeleiding van de onder curatele gestelde.

Wat kost het

De kosten curatele kunnen eventueel door de gemeente worden vergoed in het kader van de bijzondere bijstand. Money Managers kan u helpen bij deze aanvraag. De tarieven voor curatele leest u hier.

Wie kan curatele aanvragen?

Curatele kan worden aangevraagd door:

 • De betrokkene zelf.
 • De partner van de betrokkene.
 • Familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
 • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is.
 • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.
 • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is.
 • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

Curatele aanvragen

U moet voor het aanvragen van ondercuratelestelling verschillende documenten invullen en indienen bij de kantonrechter. Wij helpen u graag bij het aanvragen van curatele. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Curatele aanvragen