Financiëel misbruik kwetsbare personen

Wanneer financieel misbruik van kwetsbare personen (denk aan dementerende ouderen of mensen met een verstandelijke beperking) wordt vermoed kan bewindvoering een oplossing zijn om het vermoedelijke misbruik tegen te gaan.

Steeds vaker krijgen wij signalen dat kwetsbare doelgroepen zoals bijvoorbeeld senioren en verstandelijk/lichamelijk gehandicpaten financieel misbruikt worden. Dit komt doordat zij vaak eenzaam en sociaal geïsoleerd zijn en daardoor afhankelijk zijn van een mantelzorger. Voor het familielid, vriend of kennis die de mantelzorg op zich neemt is het vrij eenvoudig om misbruik te maken omdat men weet de persoon afhankelijk is van hem of haar. Op deze wijze kan een kwaadwillende mantelzorger misbruik van zijn of haar bevoorrechte situatie.

U kunt mogelijk financieel misbruik herkennen aan de volgende signalen:

 • onsamenhangende verklaringen over uitgaven;
 • depressies of onverklaarbare angst;
 • schichtig of teruggetrokken gedrag;
 • onverklaarbare uitgaven;
 • onbetaalde rekeningen en aanmaningen;
 • lege koelkast;
 • verwaarloosd uiterlijk;
 • plotselinge of onverklaarbare geldopnames bij de bank;
 • het verdwijnen van waardevolle spullen uit huis;
 • een onverklaarbaar tekort aan geld;
 • het ontstaan van schulden;
 • grote belangstelling van familie voor geld of bezittingen van de oudere;
 • het weigeren van informatie over de financiële situatie;
 • een mantelzorger die zich steeds meer luxe kan permiteren

Herkent één of meerdere van de hierboven genoemde signalen? U kunt contact leggen met Money Managers voor nader advies. Eventueel kan Money Managers optreden als bewindvoerder om een einde te maken aan het financieel misbruik. De mantelzorger kan dan niet meer over het geld beschikken.

Neem contact met ons op