Bewindvoering

Heeft u financiële problemen, schulden of geldzorgen? Wij verbeteren uw financiële situatie en zorgen ervoor dat u in de toekomst er weer zelfstandig mee aan de slag kunt.

Wat is bewindvoering

Door een ziekte zoals dementie of een beperking kunnen sommige mensen niet goed overzien welke gevolgen bepaalde keuzes hebben. De rechter wijst een bewindvoerder aan als wettelijk vertegenwoordiger. De bewindvoerder is verantwoordelijk voor de geldzaken van de cliënt. Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd.

Bron: Rechtspraak.nl

Voor wie

Bewindvoering kan onder andere worden ingesteld voor:

 • Senioren
 • (Verstandelijk) gehandicapten
 • Mensen met een verslaving
 • Mensen met psychische problematiek
 • Mensen met (problematische) schulden
 • Werknemers met financiële problemen

Taken van een bewindvoerder

De normale taken van een bewindvoerder bestaan uit:

 • Het opstellen van het budgetplan
 • Betalingen verrichten volgens het budgetplan
 • Aanvragen van bijzondere bijstand
 • Verzoeken kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelasting
 • De jaarlijkse inkomstenbelastingaangifte box 1
 • Aanvragen en wijzigen van toeslagen bij de Belastingdienst
 • Treffen van betalingsregelingen bij beheersbare schulden
 • Verzekeringen afsluiten
 • Declaratie ziektekosten
 • Post behandelen en doorzenden
 • Periodiek klantcontact
 • Contact onderhouden diverse instanties
 • Jaarlijks afleggen van de rekening en verantwoording aan de klant en de rechtbank

Wat kost het

De kosten van bewindvoering worden meestal door de gemeente vergoed in het kader van de bijzondere bijstand. Money Managers kan u helpen bij deze aanvraag. Meer informatie vindt u op de pagina 'Tarieven bewindvoering'.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Bewindvoering kan worden aangevraagd door:

 • De betrokkene zelf.
 • De partner van de betrokkene.
 • Familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
 • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is.
 • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.
 • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is.
 • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

Bewindvoering aanvragen

U moet voor het aanvragen van bewindvoering verschillende documenten invullen en indienen bij de kantonrechter. Wij helpen u graag bij het aanvragen van bewindvoering. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Bewindvoering aanvragen