Dementie en dan...?

Een hoop vragen komen er voorbij als de diagnose dementie gesteld wordt bij uzelf of uw naaste.

Een hoop vragen komen er voorbij als de diagnose dementie gesteld wordt bij uzelf of uw naaste.

Hoe zal deze ziekte gaan verlopen? Wat moet er geregeld worden? Uzelf of uw naaste wordt (in de loop van de tijd) steeds afhankelijker van zijn/haar omgeving en zal de nodige (professionele) zorg nodig gaan krijgen.

Na de diagnose is het belangrijk om (indien van toepassing tezamen met overige familieleden) tijdig uw gedachten te laten gaan over de toekomst. Wat zijn uw wensen óf de wensen van uw naaste? Wie gaat de zorg op zich nemen? En zeker niet onbelangrijk: wie neemt de financiën voor zijn rekening? Niet heel veel mensen in de naaste omgeving durven deze verantwoordelijkheid aan, omdat er bij financiële aangelegenheden nog wel eens discussies binnen de familie ontstaan. Een andere reden is dat er vaak geen tijd is om de administratie te regelen en bij te houden. Daarbij willen naasten liever de benodigde aandacht schenken aan degene met dementie (qualitytime) in plaats van tijd en energie te steken in andere – niet onbelangrijke - (bij)zaken. Toch is het noodzakelijk om de financiën goed te regelen voordat u zelf óf uw naaste het overzicht en/of de regie verliest.

Als dat het geval is, dan is er de mogelijkheid een bewindvoerder aan te stellen.. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Money Managers. Ons team adviseert u wat u verder moet regelen. Dat is in principe niet zoveel.. U kunt (samen met de toekomstig bewindvoerder) een schriftelijk verzoek indienen tot bewindvoering. U wordt dan opgeroepen bij de rechtbank tezamen met de aan te stellen bewindvoerder, waarna bewind wordt uitgesproken.

Vervolgens valt er een last van u af, want de verdere zaken worden zodra de beschikking is ontvangen verder geregeld door uw bewindvoerder. Natuurlijk kunt u met vragen bij hem terecht.

Ook blijft er overzicht in de financiën aangezien u of uw naaste de inloggegevens krijgt van het systeem waarin uw administratie verwerkt wordt. Ook moet de bewindvoerder jaarlijks verantwoording afleggen bij de rechtbank, dat hij de zaken van uw naaste ook daadwerkelijk goed en naar behoren behartigt.

Wij - De Money Managers – zijn een professionele organisatie, die gespecialiseerd is in bewindvoering en inkomensbeheer. Ons team kan u begeleiden in het gehele financiële proces.

Mocht u vragen hebben hierover, aarzelt u dan niet en neem vrijblijvend contact met ons.

Natuurlijk staan wij ook open voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, omdat wij het ook belangrijk vinden dat u e/o uw naaste er een goed gevoel bij moet hebben.

Neem contact met ons op voor meer informatie