07 november 2016

Alzheimer Café Betuwe

Bent u een partner, familielid of mantelzorger van iemand met dementie? Aanstaande dinsdag 15 november 2016 is er weer een Alzheimer Café Betuwe in het woonzorgcentrum Tertzio in Elst. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor iedereen die te maken krijgt met de ziekte dementie. Dit kan iemand zijn met beginnende dementie maar ook familie, mantelzorgers en vrienden . In het Alzheimer café wordt in een informele sfeer diverse aspecten rond het thema dementie besproken. In de komende bijeenkomst zal het gaan over de financiële belangenbehartiging van iemand met dementie. Hierbij komen de onderwerpen bewindvoering, mentorschap en curatele in relatie tot dementie besproken. Wat zijn precies de verschillen en wanneer is bewindvoering of mentorschap nodig.

Mevrouw Haasbroek – voorheen werkzaam bij de Alzheimer stichting - zal nader ingaan rondom de juridische aspecten met betrekking tot curatele en mentorschap en bewindvoering. Uitgangspunt is de (financiële) bescherming van mensen met dementie. Daarbij komt vooral door de eisen van de huidige maatschappij dat er maatwerk moet worden geleverd. Dit betekent dat de mogelijkheden op sociaal-juridisch en financieel gebied complex kunnen zijn. Bewindvoerders en andere professionals zullen op deze avond aanwezig zijn en kunnen alle mogelijke vragen beantwoorden.

Het Alzheimer Café Betuwe wordt gehouden in het woonzorgcentrum "Tertzio" in Elst Gelderland en is bestemd voor de inwoners van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. De deuren gaan open vanaf 18:30. De bijeenkomst begint om 19:00 uur en eindigt uiterlijk om 12:00 uur.